Logo

Ostatnio dodane informacje

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 18 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 22 grudnia 2020 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec (pok. nr 3 – sala narad) na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 1538 o pow. 0,08 ha, położona w Wesołej, zabudowana budynkiem mieszkalnym, do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00049652/4. Cena nieruchomości wynosi 15.200,00 […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 listopada 2020 r.

18/11/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]


XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 października 2020 r.

06/11/2020

Uchwała XXI 215 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała XXI 216 2020 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki ZGK w Nozdrzcu Uchwała XXI 217 2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia […]


Odwołanie przetargu

02/11/2020

Informujemy, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który miał odbyć się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy 20 października 2020 r.

20/10/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj […]


Koordynator dostępności

05/10/2020

Koordynator dostępności w Urzędzie Gminy Nozdrzec: Agnieszka Baran tel.: 13 439 80 20 e-mail: sekretarz@nozdrzec.pl


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

01/10/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

29/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 30 października 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Nozdrzec: Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035788/5, położona w Izdebki. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 28 września 2020 r.

29/09/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów […]


XX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 września 2020 r.

24/09/2020

Uchwała XX 202 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała XX 203 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec Uchwała XX 204 2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 20202021 Uchwała XX 205 2020 w sprawie […]