LogoLogo

LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

29/09/2023

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 lipca 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 11 sierpnia 2023 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 31 sierpnia 2023 r.

6. Informacja Wójta Gminy Nozdrzec o realizacji uchwał.

7. Informacja Wójta Gminy Nozdrzec dot. bieżącej działalności.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Siedliska,

4) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska,

5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-09-29 09:16:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 29/09/2023
Liczba wyświetleń