LogoLogo

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

23/02/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 24 lutego 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Sprawdzenie kworum.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Uchwale budżetowej Nr XXXIV z dnia 31 stycznia 2022r.,

2) zmiany uchwały Nr XXXIV/347/2022 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2022r.
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec
.

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022 r.,

4) zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Rady Gminy w Nozdrzcu,

5) zmiany uchwały Nr XXXIII/336/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/150/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych,

6) pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

4.    Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-23 14:14:36 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2022
Liczba wyświetleń