LogoLogo

XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

27/06/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 marca 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 22 kwietnia 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 9 maja 2022 r.

6. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 6 czerwca 2022 r.

7. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

8. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

9. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie;

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

2) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”,

3) upoważnienia Wójta Gminy Nozdrzec do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nozdrzec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

4) likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,

5) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze,

6) zmiany określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,

7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,

8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki,

10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

14) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

15) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

16) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej oraz ustanowienia  służebności przesyłu dla nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec na okres 30 lat,

17) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

18) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/06/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-06-27 14:04:02 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-06-27 14:03:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-06-27 14:03:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-06-27 13:46:42 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/06/2022
Liczba wyświetleń