LogoLogo

XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

15/09/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 19 września 2022 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 lipca 2022 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2022,

2) utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego”,

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą Dydnia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Nozdrzec miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej,

4) ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Nozdrzec,

5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska,

7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej,

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

7. Wolne wnioski i sprawy różne.

8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-15 14:22:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/09/2022
Liczba wyświetleń