» Planowane sesje

XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 28 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XXI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 grudnia.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2018
  a) przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  c)opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  d) stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  e) autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,
  f) dyskusja,
  g) głosowanie autopoprawek wójta,
  h) głosowanie uchwały.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
  a) przedstawienie projektu uchwały,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  d) dyskusja,
 7. głosowanie uchwały.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro.

Rejestr Zmian:

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 października 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwał i wniosków.
 7. Zakończenie.

Projekty uchwał XXI sesja i do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro).

Rejestr Zmian:

XIX sesja zwyczajna

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 września 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 23/10/2017 o 07:23 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 23/10/2017 o 07:21 przez Agnieszka Baran

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

Przyjęcie informacji wójta gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2017 r.

Podjęcie uchwał i wniosków.

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

 

 

Projekty uchwał  do pobrania:

Projekty uchwał na XVIII sesję

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro

Rejestr Zmian:

 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 marca 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

1) Wystąpienie Wójta w sprawie:

 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2016 rok,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójtowi gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran

XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu
z a w i a d a m i a,
że 29 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 lutego 2017 r.
3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
5. Uchwalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec.
6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał i wniosków.
8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – pok. nr 18, II piętro oraz do pobrania TUTAJ

Rejestr Zmian:

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 grudnia 2016 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Sprawozdania komisji rady gminy z rocznej działalności oraz zatwierdzenie planów pracy na rok 2017.
 6. Uchwalenie planu pracy rady na rok 2017.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania:

Projekty uchwał XV sesja

Rejestr Zmian:

 • 24/02/2017 o 09:27 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/02/2017 o 09:27 przez Agnieszka Baran

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 28 grudnia 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 listopada.
3.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
4.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

5.    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
a)    przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c)    opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
e)    autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,
f)    dyskusja,
g)    głosowanie autopoprawek wójta,
h)    głosowanie uchwały.
6.    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
a)    przedstawienie projektu uchwały,
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
d)    dyskusja,
e)    głosowanie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał i wniosków.
8.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj

Rejestr Zmian:

Planowana XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 30 listopada 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia rady z 27 października 2016 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj

 

Rejestr Zmian:

 • 24/11/2016 o 07:51 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/11/2016 o 07:49 przez Agnieszka Baran

Planowana XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2013 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2014 (Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji rady).
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. Nr 13 a, II piętro