» Planowane sesje

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 25. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 lipca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
 10. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/10/2018 o 11:49 przez Agnieszka Baran

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 26 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 24. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 czerwca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwał

1) w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Przyszłość” w Krzemiennej

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Warze

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania

Rejestr Zmian:

XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w 15 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 23. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 marca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2017 rok:

1) Wystąpienie wójta w sprawie

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,

b) w sprawie absolutorium.

6. Informacja o „Ocenie zasobów pomocy społecznej w Gminy Nozdrzec.”

7. Podjęcie uchwał i wniosków.

8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 28 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XXII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Sprawozdania komisji rady gminy z rocznej działalności oraz zatwierdzenie planów pracy na rok 2018.
 6. Uchwalenie planu pracy rady na rok 2018.
 7. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy za rok 2017.
 8. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.
 9. Podjęcie uchwał i wniosków.
 10. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania (pdf)

Rejestr Zmian:

XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 28 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XXI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 grudnia.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2018
  a) przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  c)opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  d) stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  e) autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,
  f) dyskusja,
  g) głosowanie autopoprawek wójta,
  h) głosowanie uchwały.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
  a) przedstawienie projektu uchwały,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  d) dyskusja,
 7. głosowanie uchwały.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro.

Rejestr Zmian:

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 października 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwał i wniosków.
 7. Zakończenie.

Projekty uchwał XXI sesja i do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro).

Rejestr Zmian:

XIX sesja zwyczajna

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 września 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 23/10/2017 o 07:23 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 23/10/2017 o 07:21 przez Agnieszka Baran

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

Przyjęcie informacji wójta gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2017 r.

Podjęcie uchwał i wniosków.

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny

 

 

Projekty uchwał  do pobrania:

Projekty uchwał na XVIII sesję

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro

Rejestr Zmian:

 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/09/2017 o 08:24 przez Agnieszka Baran

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 marca 2017 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

1) Wystąpienie Wójta w sprawie:

 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2016 rok,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójtowi gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do wglądu w biurze rady (pokój nr 18, II piętro)

Rejestr Zmian:

 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/06/2017 o 09:10 przez Agnieszka Baran

XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu
z a w i a d a m i a,
że 29 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 lutego 2017 r.
3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
5. Uchwalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec.
6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał i wniosków.
8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – pok. nr 18, II piętro oraz do pobrania TUTAJ

Rejestr Zmian: